Pravne storitve

V poslu z nepremičninami je dobro poznavanje nepremičninskega prava ključno. Smo edina agencija na obali, ki imamo lastno pravno službo, in vam tako nudimo naslednje pravne storitve:

Sestava vseh vrst pogodb:

  1. pogodba o ari, predpogodba;
  2. prodajna pogodba, najemna pogodba, darilna pogodba, služnostna pogodba, itd.;
  3. menjalna pogodba, izročilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o priznanju lastninske pravice, itd.;
  4. dedni sporazum, sporazum o izven sodni poravnavi, itd.

 

Izvedba postopkov:

  1. Vodenje in izvedba enostavnega postopka (prodaja, menjava) z davčnim postopkom do overitve podpisa;
  2. Vodenje in izvedba zahtevnega postopka (ZKZ, ZUVza, ZVKD, ZON, Uredba objektov in okoliša pomembnih za obrambo) z davčnim postopkom do overitve;

 

Zemljiška knjiga:

  1. Priprava zemljiškoknjižnih listin; zemljiškoknjižno dovolilo, izbrisno dovojenje (služnosti, užitka,…);
  2. Vpis etažne lastnine: Akt ali sporazum o oblikovanju etažne lastnine, pogodba o medsebojnih razmerjih etažnih lastnikov;
  3. Vpis stvarnih ali obligacijskih pravic v zemljiško knjigo.

SPLOŠNI POGOJI CENIK STORITEV